Γραφεια

«Hope For Children» CRC Policy Center

Κύπρος
Διεθνές Γραφείο

75 Λεοφόρος Λεμεσού
Γραφείο 201, 2ος Όροφος
2121 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο — (+357) 22103234
Φάξ— (+357) 22104021
Ηλεκτρονική Διεύθυνση— info@uncrcpc.org
www.uncrcpc.org

CESIE

Via Roma, 94
90133 – Palermo, Italy

Phone— +39 0916164224

FAX — +39 0915640816