ΣΧΕΤΙΚΑ

CONVEY

Συνεργάτες από 6 Χώρες της Ε.Ε. – CESIE (ΙΤ), The smile of the Child (ΕΛ), “Hope For Children” (ΚΥ), Sexual Violence Centre Cork (ΙΡ), Gender Alternatives (ΒΓ), Westminster City Council (ΗΒ) – συγκεντρώθηκαν για να εργαστούν πάνω στην αποτροπή της σεξουαλικής βίας/παρενόχλησης, και στην προώθηση της αλλαγής στις βίαιες συμπεριφορές έναντι των γυναικών μέσω διαδικτιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το πρόγραμμα ευαισθητοποιεί σχετικά με τα εν γένει στερεότυπα και την σεξουαλικοποίηση στα ψηφιακά μέσα, χρησιμοποιώντας ένα παιχνίδι προσομοίωσης για την προώθηση της φυλετικής ισότητας, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την ορθή διαχείριση των ψηφιακών μέσων.

Το CONVEY έχει ως στόχο να:

  • Αναπτύξει διαδραστική προσέγγιση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την σεξουαλική βία και παρενόχληση έναντι των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης νέων ανθρώπων σχετικά με τις επιπτώσεις των φυλετικών στερεοτύπων και της σεξουαλικοποίησης στα ψηφιακά μέσα.
  • Εκπαιδεύσει και να συμβάλει στην αλλαγή συμπεριφοράς των νέων ανθρώπων στο πεδίο της σεξουαλικής βίας, παρενόχλησης και των φυλετικών στερεοτύπων αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης και ένα πιλοτικό, δημιουργικό πρόγραμμα σχετικά με την φυλετική ισότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση και την κρίσιμα ορθή διαχείριση των ψηφιακών μέσων.
  • Μεταφέρει το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών στα σχολεία μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης στους δασκάλους για την αποτροπή των φυλετικών στερεοτύπων και της σεξουαλικοποίησης σε μια ψηφιακή κοινωνία.
  • Το CONVEY είναι ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης