За нас

 

CONVEY

Партньори от 6 държави в ЕС – CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за преодоляване на сексуалното насилие Корк “ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет – Уестминстър (Великобритания) – обединиха усилията си за превенция на сексуалното насилие и тормоз, за да постигнат промяна в насилственото поведение срещу жените чрез онлайн образователни средства.

Проектът повишава осведомеността за джендър стереотипите и сексуализацията на жените в дигиталните медии. Той обхваща млади хора (на възраст 14-18г.) и цели да образова по темите за джендър стереотипите и сексуализацията в дигитален контекст, чрез създаването на онлайн симулативна игра, която насърчава равнопоставеността между половете, сексуалното образование и дигиталната грамотност.

Целите на проекта са:

  • Да разработи подходи, основани на метода „връстници обучават връстници“ и повиши съзнанието на младите хора към сексуалното насилие и тормоз срещу жените чрез обучения на млади хора за вредите от джендър стереотипите и сексуализацията в дигиталните медии;
  • Да образова и допринесе за промяна в поведението на младите хора в сферата на сексуалното насилие, тормоз и джендър стереотипите чрез развиване на образователна симулационна игра и пилотна програма за джендър равнопоставеност и сексуално образование, както и критично използване и тълкуване на дигиталните медии;
  • Да насърчи уважение към човешките права и достойнство на жените в училищата чрез програма за обучение на обучители за учители по превенцията на джендър стереотипите и сексуализацията в дигиталното общество;
  • Проектът „CONVEY” се финансира от Програмата за права, равнопоставеност и гражданство на Европейския съюз.