Италия

CESIE е европейска неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2001г, базирана на професионалния опит на социолога Данило Долчи. Следвайки примера на Данило Долчи, CESIE насочва своите усилия за насърчаване на ненасилствено и справедливо общество, като счита образованието и повишаването на квалификацията за основни средства по посока постигането на тази цел. Организацията насочва своите усилия за насърчаване на културното, образователно, научно и икономическо развитие на местно и международно ниво посредством иновативни подходи, стимулиращи участието.

Някои от главните цели на CESIE са насърчаването на междукултурния диалог, отговорно и устойчиво развитие, международно сътрудничество и предприемачески дух. CESIE се състои от пет отдела, работещи в хармонично взаимодействие: Европейско сътрудничество, Международно сътрудничество, Мобилност, Поощряване на социо-културните процеси и Висше образование и научни изследвания. Персоналът на CESIE се състои от 35 служители от различни националности, като при това организацията може също да разчита на ценния принос на множество доброволци. От 2001г CESIE е разработила 400 проекта /80 от които са в процес на изпълнение към момента/ на местно, европейско и международно ниво. В рамките на тези проекти CESIE е реализирала широка гама дейности, свързани с обучения, повишаване на осведомеността, разпространение на информация и проучвания.

Read more

„Надежда за децата“ CRC Policy Center – Кипър

„Надежда за децата“ е независима хуманитарна организация, базирана в Никозия, Кипър. Тя е основана върху принципите и стандартите на Конвенцията на ООН за Правата на детето и правото на Европейския съюз. Организацията работи в хуманитарните политики, което е „Надежда за децата“ CRC Policy Center – Кипър

„Надежда за децата“ е независима хуманитарна организация, базирана в Никозия, Кипър. Тя е основана върху принципите и стандартите на Конвенцията на ООН за Правата на детето и правото на Европейския съюз. Организацията работи в сферата на хуманитарните политики, което е от значение за застъпничеството и насърчаването на правата на децата посредством провеждане на изследвания, концептуализиране и изпълнение на базови програми и консултативни услуги за правителствените и неправителствени организации.

Организацията предоставя подкрепа за деца и семейства, които са в нужда, като това включва социално, психологическо и юридическо подпомагане на деца, жертви на насилие /включително и сексуално такова/, жертви на трафик или други форми на насилие и/или експлоатация. Част от другите инициативи/ проекти са: изпълнение на национално ниво на Кампанията на Съвета на Европа „ONE in FIVE“ за преустановяване на сексуалното насилие над деца; Програмата „Да победим тормоза“; обучение по права на човека; активност в рамките на Европейската телефонна линия за пострадали деца и юноши 116111 и Европейския телефонен номер за изчезнали деца 116000; учредяване и управление на приюти за непридружени малолетни и непълнолетни мигранти „Home For Hope“.

Read more

“Усмивката на детето“ – Гърция

Усмивката на детето“ е най-голямата международно призната организация с нестопанска цел / НПО в Гърция, работеща в сферата на защитата на деца, подпомагането на деца и семейства в нужда, както и безплатни здравни грижи за деца – превенция и лечение.

Организацията е създадена през 1996г от Костас Янопулос, Председател на Борда на директорите. Същият бил вдъхновен от идеята за благоденствие на всички деца по света – мечта, която Андреас,10-годишния му син, споделил преди да почине от рак на мозъка. През тези 20 години активност „Детска усмивка“ е помогнала на повече от един милион деца и техните семейства.
Read more

Градски съвет на Уестминстър – Великобритания

Над 10-годишен опит в борбата със сексуалното насилие, предприемането на политически мерки и тяхното изпълнение.

Център за преодоляване на сексуалното насилие Корк – Ирландия

Водещ център за защита на жертвите на сексуално насилие, социални кампании, дейности по разпространение.

Фондация „Джендър алтернативи“ – България

Фондация „ДА” е юридическо лице с нестопанска цел, основана през 2011г. от екип професионалисти, ангажирани в защитата и насърчаването на правата на жените и момичетата.

Мисията на Фондация „ДА“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.

 

Целевите групи за работа  са жени и момичета – жертви на насилие и джендър дискриминация, малцинствени групи, жертви на трафик и сексуална експлоатация, мигрантки и чужденки, млади хора, неправителствени организации и женски групи, адвокати и представители на правосъдието, жени – членове на българския парламент.

 

Екипът на Фондация „ДА” включва осем юристи с опит в областта на защита на човешките права, четири психолози работещи в сферата на защита на правата на жените, социален работник, двама филолози и счетоводител.

Associate Partners

Bulgarian Red Cross

Humanitarian activities, support and assistance to vulnerable groups, trainings and capacity building of population

Instituto Comprensivo Educativo Maria Adelaide

Increasing awareness on gender education and gender violence in schools