Противодействие на сексуалното насилие и тормоз

Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите.

Насилието срещу жени е проблем на много от обществата в световен мащаб. Една на всеки три жени в Европейския Съюз е била жертва на физическо или сексуално насилие поне веднъж в живота си. Младите жени са особено уязвими в това отношение и заради достъпа до новите медии, като се има предвид девиантното разбиране за полово-обусловени роли.

Възможно ли е чрез повишаване на осведомеността по въпросите за джендър стереотипите и за сексуализирания образ на жените в дигиталните медии да се подпомогне превенцията на сексуалното насилие и тормоз срещу жени и момичета? Проектът на CONVEY има за цел да отговори на този въпрос.

Посредством разработването на онлайн игра и реализирането на обучителна програма за учители и ученици от гимназиите проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и да промени онова поведение на младежите, което подсилва джендър стереотипите и води до полово-обусловено насилие.

Изпълнението на проекта започна на 1 септември 2016г благодарение на работата на следните партньори с опит в тази сфера: Фондация „Джендър алтернативи“ /България/, „Надежда за децата“ /Кипър/, “Усмивката на детето“ /Гърция/, „Център за преодоляване на сексуалното насилие -Корк“ /Ирландия/, Градски съвет Уестминстър /Великобритания/.

Проектът е финансиран по програма „Права, равнопоставеност и гражданство” към Генерална дирекция на Европейския съюз „Правосъдие и потребители”.

През следващите 2.5 години CONVEY ще разработи онлайн игра, пилотна програма за учители и младежи на възраст между 14 и 18г, препоръки, касаещи дейността на ключови институции в сферата на образованието и политиката, както и кампания за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на сексуалното насилие и тормоз. По време на изпълнението на проекта ще бъде проведено дългосрочно /лонгитюдно/ изследване, за да се онагледят резултатите от проекта и промяната в поведението на младежите, ангажирани в съответните дейности.

Източник: Агенцията на ЕС за основните права, 2014. Насилие спрямо жени: анкетно проучване за целия ЕС.

Read more