Καταπολεμώντας τη σεξουαλική βία και παρενόχληση:

απασχολώντας νέους στα σχολεία στην ψηφιακή εκπαίδευση σχετικά με τα φυλετικά στερεότυπα

Το πρόγραμμά μας χρησιμοποιεί την ψηφιακή εκπαίδευση για τη φυλετική ισότητα. Το CONVEY στοχεύει στην αποτροπή της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης και στην θετική τροποποίηση βίαιων συμπεριφορών έναντι γυναικών, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα φυλετικά στερεότυπα και την σεξουαλικοποίηση των γυναικών στα ψηφιακά μέσα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει νέους ανθρώπους στο να προωθούν ένα καίριας σημασίας μήνυμα – Λέω ΟΧΙ στην σεξουαλική βία – συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των φυλετικών στερεοτύπων και στην εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στα σχολεία.