Γραφεια

​Smile of the Child

Αθηνα, Ελλάδα
Ζήνωνος Ελεάτου 10, 15124, Μαρούσι

Τηλέφωνο— +210 3306140

Φάξ — +210 3843038

Ηλεκτρονική Διεύθυνση projects@hamogelo.gr

«Hope For Children» CRC Policy Center

Κύπρος
Διεθνές Γραφείο

75 Λεοφόρος Λεμεσού
Γραφείο 201, 2ος Όροφος
2121 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο — (+357) 22103234
Φάξ— (+357) 22104021
Ηλεκτρονική Διεύθυνση— info@uncrcpc.org
www.uncrcpc.org