Σεξουαλική Κακοποίηση

Η σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιαδήποτε μορφής ανεπιθύμητης σεξουαλικής πράξης ή δραστηριότητας. Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να εκδηλωθεί με λεκτικό τρόπο, όπως βρισιές ή με σωματικό όπως είναι η πράξη του βιασμού. Πρόκειται για μια πράξη εκδήλωσης εξουσίας και ελέγχου πάνω στο θύμα. Η σεξουαλική κακοποίηση θεωρείται έγκλημα βίας , καθώς το θύμα υποτάσσεται στην επιθετικότητα του δράστη.

Στερεότυπα φύλου

Με τον όρο στερεότυπα φύλου εννοούμε την υπεργενίκευση των χαρακτηριστικών, των διαφορών και τις ιδιότητες που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα βασισμένη στο φύλο. Τα στερεότυπα ως προς το φύλο περιλαμβάνουν την αποδοχή μιας κρίσης ή προκατάληψης με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία φύλου. Για παράδειγμα, εάν ένας άνδρας ή μια γυναίκα συμπεριφερθεί διαφορετικά από αυτό που προσδοκάται τότε δε συμμορφώνεται με τη νόρμα, δηλαδή τους κοινωνικούς κανόνες. Ο άνθρωπος που επιλέγει να μη συμμορφωθεί ως προς τις κοινωνικά κατασκευασμένες αντιλήψεις που υπάρχουν ως προς το φύλο που ανήκει μπορεί να τύχει άνισης ή άδικης μεταχείρισης.

Σεξουαλική παρενόχληση

Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά, σχόλιο ή χειρονομία σεξουαλικής φύσης που κρίνεται προσβλητική. Εκδηλώνεται ως μια μη επιθυμητή συμπεριφορά, που μπορεί να έχει εξαναγκαστικό ή ήπιο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα στο άτομο που ασκείται νιώθει άβολα. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι κατάχρηση εξουσίας και χρησιμοποιείται συχνά σαν μέσο ελέγχου ή εκφοβισμού.

Σεξουαλικοποίηση

Η σεξουαλικοποίηση αναφέρεται σε καταστάσεις όπου η αξία του ανθρώπου δίνεται με βάση τη σεξουαλική εμφάνιση και συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, όταν ένα παιδί προσδοκάται ή ενθαρρύνεται να συμπεριφερθεί ή να ντυθεί με άξονα τη σεξουαλικότητα του. Επίσης, όταν ένα άτομο μεταχειρίζεται σαν αντικείμενο του σεξ παρά σαν ολοκληρωμένη προσωπικότητα και δίνεται έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης.

Συμπεριφορές Βίας

Οι συμπεριφορές Βίας έχουν διάφορες μορφές και μπορεί να εκδηλώνονται με σωματικό αλλά και με συναισθηματικό τρόπο. Για παράδειγμα, η δημιουργία φόβου σε ένα άτομο ότι μπορεί να του ασκηθεί βία με τη μορφή απειλών περιλαμβάνεται στην κατηγορία των βίαιων συμπεριφορών. Δεν έχει μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα της πράξης όσο η εκδήλωσης πρόθεσης κάποιου/ας να βλάψει κάποιο/α άλλον/η.

Ισότητα των φύλων

Η ισότητα των φύλων αναφέρεται ως προς την ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών και των ανδρών, των κοριτσιών και των αγοριών ως προς τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις ευκαιρίες. Η ισότητα δε σημαίνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα γίνουν ίδιοι αλλά ότι τα δικαιώματα, οι ευθύνες και οι ευκαιρίες που έχουν δεν εξαρτώνται από το φύλο που ανήκουν. Τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των γυναικών και των ανδρών λαμβάνονται εξίσου υπόψη αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μια συνεχόμενη και εξελισσόμενη διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και διαμόρφωσης συμπεριφορών, απόψεων και αξιών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την τρυφερότητα, την εγγύτητα, την εικόνα του σώματος και τους φυλετικούς ρόλους.

Αλφαβητισμός Ψηφιακών Μέσων

Ο αλφαβητισμός ψηφιακών μέσων είναι μια σειρά δεξιοτήτων που απαιτείται για να υπάρχει ολοκληρωμένη συμμετοχή σε μια κοινωνία γνώσεων. Περιλαμβάνει τη γνώση και τις δεξιότητες που είναι σχετικές με την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών συσκευών, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, τα ταμπλετ, τα λαπτοπ και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές με σκοπό, την επικοινωνία, την έκφραση, την συνεργασία και την προώθηση. Περιλαμβάνει την ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς την ψηφιακή τεχνολογία, τα εργαλεία επικοινωνίας και το ίντερνετ με τρόπο δημιουργικό, κριτικό και ασφαλές, με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη του ατόμου, την γνώση και την ικανότητα να συμμετέχει αποτελεσματικά και στην κοινωνική και κοινοτική ζωή.

Ψηφιακά Μέσα

Τα ψηφιακά μέσα αναφέρονται στον ήχο, την εικόνα και τη φωτογραφία, το περιεχόμενο των οποίων έχει κωδικοποιηθεί (ψηφιακά συμπιεστεί). Η κωδικοποίηση του περιεχομένου περιλαμβάνει την μετατροπή του ήχου και της εικόνας σε ένα αρχείο ψηφιακών μέσων. Αφού τα ψηφιακά μέσα κωδικοποιηθούν, μπορεί κανείς εύκολα να τα διαχειριστεί, να τα μοιράσει, να τα εφαρμόσει σε υπολογιστές και εύκολα να τα μεταφέρει σε διάφορα ηλεκτρονικά δίκτυα.